< Terug naar overzicht

Algemene ledenvergadering “een avond om nooit te vergeten”

Datum 16 mrt 2017
Tijdstip 19:45 uur
Locatie Villa Pardoes
Adres Eftelingsestraat 3 te Kaatsheuvel
Website bekijken
Algemene ledenvergadering “een avond om nooit te vergeten”
Beste ondernemer,
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Kaatsheuvelse Ondernemers Sociëteit (KOS) op donderdag 16 maart 2017.
Deze Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden in “De Poef” van Villa Pardoes (Eftelingsestraat 3, Kaatsheuvel), alwaar wij deze avond te gast zullen zijn.
De agenda van deze ledenvergadering treft u hierbij eveneens aan.
Klik hier voor de agenda van de ALV
“Eigenlijk wil je helemaal niet op vakantie in Villa Pardoes. Want dat betekent dat je een ziek kind hebt. Maar wat er de afgelopen week hier met ons gebeurde, is zo bijzonder. Even leek het alsof Sam helemaal niet ziek was. Het ging weer om ons gezin, we hebben genoten.” (uit het gastenboek van Villa Pardoes).
 
Een sprookjesachtig vakantieverblijf, even geen gedokter, een weekje onbekommerd genieten …. Villa Pardoes in Kaatsheuvel is heel veel. Vier woorden vatten alles treffend samen: daar vergeet je álles!
 
Het bestuur van de Kaatsheuvelse Ondernemers Sociëteit (KOS) is zeer vereerd dat haar leden op donderdag 16 maart a.s. te gast mogen zijn bij Villa Pardoes, Eftelingsestraat 3, Kaatsheuvel. Op deze bijzondere en indrukwekkende locatie vindt dan onder meer de Algemene Ledenvergadering plaats.
 
U wordt tussen 19.45 uur en 20.00 uur verwacht in “De Poef” van Villa Pardoes. Om 20.00 uur (stipt!) start het programma van deze avond en zal onze gastheer van deze avond, Gert-Jan van Boxel (fondsenwerver van Villa Pardoes), ons meenemen in de wereld van Villa Pardoes.
Aansluitend aan deze presentatie start de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarbij het bestuur van de KOS het gevoerde beleid van 2016 aan haar leden zal verantwoorden en uw instemming zal vragen voor haar voornemens voor 2017.
Maar er is veel meer!
 
Zoals reeds eerder is aangekondigd en is aangegeven op bijgaande agenda zijn mevrouw Nicole Scheerders-Van den Hout (bestuurslid), de heer Lucien Braat (bestuurslid) en ondergetekende (voorzitter)  allen aftredend, maar stellen zich allen herkiesbaar.
 
Na afloop van deze Algemene Ledenvergadering volgt het tweede, informele, gedeelte van deze avond. Vanuit “De Poef” worden we in kleine groepen rondgeleid door het hoofdgebouw van Villa Pardoes, dat bestaat uit twaalf ruime vakantiewoningen, aan elkaar geschakeld rondom de PicknickPlaats.
Het hoofdgebouw heeft de vorm van een Slak op een Bloem. Kinderen kunnen er in een veilige en kleurrijke omgeving spelen, terwijl ouders er lotgenoten ontmoeten.
Tijdens deze ongetwijfeld indrukwekkende rondleiding is er vanzelfsprekend voldoende gelegenheid tot het stellen vragen. Wij vragen u, wellicht ten overvloede, u tijdens deze rondleiding uiterst discreet op te stellen; de vakantiewoningen zijn die avond immers allemaal bezet en de kinderen liggen op dit tijdstip hoogstwaarschijnlijk te slapen.
Deze rondleiding eindigt met een borrel in De Poef, alwaar deze bijzondere Algemene Ledenvergadering omstreeks 23.00 uur zal worden afgesloten.
 
Parkeren
In verband met het beperkt aantal beschikbare parkeerplaatsen rondom Villa Pardoes willen wij u vragen zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Auto’s kunnen namelijk enkel worden geparkeerd op de leveranciersoprit van Villa Pardoes en op de parkeerplaats aan de Horst te Kaatsheuvel. Indien u parkeert op andere plaatsen riskeert u een boete, die vanzelfsprekend geheel voor eigen rekening zal komen.
 
Inschrijven?
Indrukwekkend en uniek, een avond om niet te missen! Schrijf dus uiterlijk vrijdag 10 maart a.s. in via onderstaand inschrijfformulier (eerst inloggen). Na inschrijving ontvangt u van ons per e-mail de bevestiging van uw inschrijving.
 
Wij rekenen op uw aanwezigheid, inbreng en interesse. Graag tot 16 maart a.s. bij Villa Pardoes! 

 
Kaatsheuvelse Ondernemers Sociëteit
Antoine van Grinsven, voorzitter

 
Klik hier voor de agenda van de ALV

Klik hier voor de notulen ALV 2016

 

Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Terug naar boven