< Terug naar overzicht

Algemene Ledenvergadering

Datum 22 mrt 2018
Tijdstip 20:00 - 23:00 uur
Locatie Residentie Molenwijck
Adres Molenwijck 1 te Loon op Zand
Website bekijken
Algemene Ledenvergadering
Terugblik presentatie Residentie Molenwijck en ALV
“Wonen en gelukkig zijn op uw manier”

Het bestuur van de Kaatsheuvelse Ondernemers Sociëteit (KOS) was zeer vereerd dat haar leden op donderdag 22 maart jongstleden te gast mochten zijn bij Residentie Molenwijck in Loon op Zand. Op deze bijzondere locatie vond tevens de Algemene Ledenvergadering plaats.
Omstreeks 20.15 uur startte het programma van deze avond in het restaurant van Residentie Molenwijck. Onze gastheer van deze avond, de heer Jan Bernard Koolen (directeur van Stichting Residentie Molenwijck), heette de 90 aanwezige KOS-leden van harte welkom en hield een boeiende presentatie over het wonen in Residentie Molenwijck, ondersteund met beelden en cijfers.

In Residentie Molenwijck wonen senioren met warmte en aandacht in hun eigen thuis. Bewoners treffen hier het beste van twee werelden: de geborgenheid en rust van hun eigen thuis, in combinatie met de levendigheid en voorzieningen. Met elkaar vormen zij een woongemeenschap, zodat er altijd wel ergens gelegenheid is voor gezelschap, zoals in het Grand café of het restaurant. Daarnaast kent Residentie Molenwijck ondermeer een eigen technische dienst, een keukenbrigade die elke dag een verse maaltijd verzorgt, een breed georiënteerd activiteitenprogramma, een bibliotheek en een fitnessruimte met fysiotherapie. Ook is er een eigen huishoudelijke dienst en 24-uurs aanwezigheid van eigen zorgprofessionals.
Na de presentatie van de directeur werden de aanwezige leden onder begeleiding van enkele bewoners en medewerkers in kleine groepen door Residentie Molenwijck rondgeleid. Voor speciaal voor deze avond hadden enkel bewoners deze avond hun appartement voor de KOS-leden opengesteld zodat met de bewoners kennis kon worden gemaakt en het appartement kon worden bezichtigd; de appartementen zijn mooie, comfortabele ruimtes die met smaak zijn ingericht.

Daarnaast werden de leden deze avond in de gelegenheid gesteld onder meer een bezoek te brengen aan de bibliotheek, de fitness- en wellnessruimte, de keuken en de logeerkamer. Tijdens deze rondleiding was er vanzelfsprekend ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.
Na afloop van deze boeiende rondleiding vond in het restaurant de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarbij het bestuur van de KOS verantwoording over het gevoerde beleid van 2017 aan haar leden heeft afgelegd en de goedkeuring heeft verkregen. Voorts mocht het de instemming van de leden hebben voor haar voornemens voor 2018.

Voorts werd tijdens deze avond op passende wijze afscheid genomen van bestuurslid Joost Papeveld, die na een bestuursperiode van zes te kennen had gegeven zich niet meer herkiesbaar te willen stellen.
Voor deze vacature had het bestuur mevrouw Shirley Zoutewelle-Van den Broek aan de leden voorgedragen, die met instemming van alle leden deze avond werd benoemd tot bestuurslid van het bestuur van de KOS.
Tenslotte werd de heer Kees van Wanrooij in de functie van penningmeester voor een periode van 3 jaar herbenoemd.

Deze Algemene Ledenvergadering eindigde traditioneel met een borrel.
Het bestuur van de KOS dankt nogmaals de medewerkers en de bewoners van Residentie Molenwijck hartelijk voor hun gastvrijheid en goed georganiseerde presentatie.

Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Terug naar boven