< Terug naar overzicht

Terugblik: Algemene Ledenvergadering 'Voor de verandering'

Datum 20 mrt 2014
Locatie Efteling Golfpark
Terugblik: Algemene Ledenvergadering 'Voor de verandering'
Op donderdag 20 maart veranderden we niet alleen van seizoen, maar ook (deels) van bestuur. Voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KOS waren we dit jaar te gast bij het Efteling Golfpark). Nadat iedereen plaats had genomen en het jaarverslag ter hand had genomen, verantwoordde KOS-voorzitter Antoine van Grinsven het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

Bestuursveranderingen
De bestuurswisseling was dit jaar omvangrijker dan andere jaren.
• Allereerst namen we afscheid van de heer Peter Roozen, die jarenlang de functie van penningmeester prima heeft vervuld.
• De heer Kees Vloemans (wegens ziekte afwezig) legde zijn functie als bestuurder ook neer, maar hij blijft wel aan het bestuur verbonden als adviseur. Hoewel wij het vertrek van Kees Vloemans en Peter Roozen als bestuurslid zeer betreuren, respecteren wij vanzelfsprekend hun besluit.
Wij danken beiden oprecht voor alle inspanningen die zij voor de KOS en haar leden verricht hebben!

Antoine van Grinsven (voorzitter) was volgens het rooster aftredend, maar stelde zich herkiesbaar; hij kan met instemming van de leden zijn functie voortzetten!

Binnen het bestuur bestond al langere tijd de wens het bestuur uit te breiden met één bestuurslid, zodat het bestuur voortaan uit een oneven aantal (7) leden zou bestaan. Wij zijn daarom verheugd dat de leden hebben ingestemd met de benoeming van de navolgende nieuwe bestuursleden:
• mevrouw Nicole Scheerders-Van den Hout (Zit-Shop) als algemeen bestuurslid.
• de heer Kees van Wanrooij (Accountantskantoor Van Wanrooij) als penningmeester.
• de heer Lucien Braat (Rabobank De Langstraat) als 7e bestuurslid.

Veranderde blik op ons bedrijven?
Hebben we vanavond ook de blik op onze bedrijven veranderd? Na een korte pauze werd het tweede en informele gedeelte van deze avond - in samenwerking met Paul Snackey van de ING Bank – namelijk op een verrassende wijze ingevuld met een mini-workshop door Laurens Putter (Spiff). Hij heeft een ongeremde behoefte om organisaties te helpen veranderen.
Onder de titel “De kern van je onderneming in 20 woorden”, deelde Laurens Putter deze avond zijn kennis om de sterke kanten van uw bedrijf geloofwaardig onder woorden te brengen. In wisselende groepjes van drie personen kregen we steeds enkele minuten de tijd elkaar duidelijk te maken waar we voor staan en waar we voor gaan. Want hoe krijgen (potentiële) klanten het juiste beeld van uw onderneming? Welke kernwoorden maken uw onderneming uniek?
Ondanks dat – of omdat? - niet iedereen goed raad wist met de vragen van Laurens, barstten de discussies los. Er werden kritische vragen gesteld, ogen geopend en nieuwe ideeën geboren. Sommigen keerden dan ook huiswaarts  - uiteraard pas na de gezellige borrel in de bar - met meer vragen dan antwoorden. Maar was dat niet precies de bedoeling?

Klik om de foto's te bekijken

Terug naar boven