< Terug naar overzicht

Terugblik: Algemene Ledenvergadering

Datum 18 mrt 2010
Locatie Locatie: Chalet Fontaine
Adres Hoofdstraat 4, Kaatsheuvel
Terugblik: Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 18 maart jl. vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats bij Chalet Fontaine in Kaatsheuvel. We hebben die avond als bestuur onder andere verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. 
Antoine van Grinsven blikte als voorzitter van het KOS-bestuur uitgebreid en onderhoudend terug op de activiteiten van 2009 en presenteerde onze plannen voor dit jaar. Peter Roozen, penningmeester van het KOS-bestuur, gaf een uitgebreide toelichting op de winst- en verliesrekening en de begroting voor 2010.

Het jaarprogramma voor 2010 kunt u raadplegen op onze website, waar inmiddels volop door alle leden gebruik van wordt gemaakt. Mocht u geen exemplaar van het jaarverslag meegenomen hebben, dan kunt u dat ook op de site downloaden. Zo kunt u alle terugblikken en plannen nog eens rustig nalezen; de foto’s zullen vast herinneringen oproepen en u inspireren om ook dit jaar weer de KOS-bijeenkomsten te bezoeken!
Binnen het bestuur zijn diegene die aftredend waren (Toni Smits en Ank Klis) weer unaniem herkozen; het KOS-bestuur zal dit jaar dus uit dezelfde personen bestaan.

Het tweede, informele gedeelte van deze avond werd deze keer op verrassende en muzikale wijze ingevuld. Albert Megens (voorheen docent Nederlands en nu schrijver en dichter) en Berrie Kolmans (dirigent, zanger, muzikant en componist) hebben elkaar - ondanks het behoorlijke leeftijdsverschil - gevonden in poëzie en muziek. Beide artiesten verhullen hun Brabantse wortels en hun sterke verbondenheid met Kaatsheuvel niet. Zij bezingen de universele thema’s van het leven: liefde, dood, hoop, verlangen en bovenal de schoonheid ervan.
Onder de toepasselijke naam ‘Dichter bij de piano’ zong Berrie Kolmans met verve en begeleide zichzelf daarbij op piano en accordeon. Albert Megens zorgde voor de inleidende en verbindende teksten, die voor een belangrijk deel uit zijn poëzie afkomstig zijn.  

Uiteraard sloten we de avond pas af na het gebruikelijke hapje en drankje. We bedanken de leden van harte voor hun inbreng tijdens de vergadering. Gezien de reacties bij het vertrek, kunnen we wederom terugkijken op een geslaagde Algemene Ledenvergadering!

Klik hier voor de foto's.
Klik hier voor enkele filmpjes

Terug naar boven