< Terug naar overzicht

Terugblik: Algemene Ledenvergadering

Datum 16 feb 2012
Locatie Chalet Fontaine
Terugblik: Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 16 februari jl. vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats bij het in carnavalssfeer aangeklede Chalet Fontaine. We hebben die avond als bestuur kort maar krachtig verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en de plannen voor 2012 gepresenteerd. Antoine van Grinsven blikte als voorzitter van het KOS-bestuur onderhoudend terug op de activiteiten van 2011. Peter Roozen, penningmeester van het KOS-bestuur, gaf een uitgebreide toelichting op de winst- en verliesrekening en de begroting voor 2012.

Het jaarprogramma voor 2012 kunt u raadplegen op onze website. Mocht u geen exemplaar van het jaarverslag meegenomen hebben, dan kunt u dat hier downloaden om alle terugblikken en plannen nog eens rustig na te lezen; de foto’s zullen vast herinneringen oproepen en u inspireren om ook de KOS-bijeenkomsten in 2012 te bezoeken!

Aftredend binnen het bestuur waren de heer Peter Roozen (penningmeester) en de heer Erik Koot (bestuurslid). De heer Peter Roozen heeft zich opnieuw herkiesbaar gesteld en blijft penningmeester.
Na een bestuursperiode van maar liefst 18 jaar, waarvan 9 jaar als voorzitter/voorzitter a.i., heeft de heer Erik Koot afscheid genomen van het bestuur. We bedanken hem voor zijn inzet en steun o.a. als accountant bij het jaarverslag.
Nieuw bestuurslid is de heer Joost Papeveld (advocaat/partner bij Silver Advocaten te Waalwijk), hij neemt enthousiast zitting in het bestuur.

De KOS zou de KOS niet zijn als er geen verrassende omlijsting zou zijn van het tweede, informele gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. Met passie vertelde Tim Coronel over zijn carrière in de racerij en deelde ons zijn ervaringen over de Rally der Rally’s, de Dakar Rally. Naast autocoureur is Tim ook duurzaamheidambassadeur. Zo plaatste hij onlangs met trots het eerste EV-Box-oplaadstation (voor electrische auto's, scooters en fietsen) van de gemeente Huizen. De bevlogenheid van “deze snelste man van Nederland“ is deze avond beslist duidelijk geworden!

Uiteraard sloten we de avond pas af na het gebruikelijke hapje en drankje. We bedanken de leden van harte voor hun inbreng tijdens de vergadering. Gezien de hoge opkomst van ruim 90 leden, kunnen we wederom terugkijken op een geslaagde Algemene Ledenvergadering!

Klik hier voor meer foto's

Terug naar boven