< Terug naar overzicht

Terugblik: 'Magic Show'

Datum 21 mrt 2013
Locatie Auberge De Moerse Hoeve
Terugblik: 'Magic Show'
Op donderdag 21 maart jl vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingvan de KOS plaats, dit keer bij Auberge De Moerse Hoeve in De Moer. Aan de aanwezigen (zo’n 70 personen) legden we als bestuur zoals gebruikelijk verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Uiteraard is de ledenvergadering een serieuze aangelegenheid. Dat we met de cijfers beslist niet goochelen, bewezen we tijdens de presentatie van het financiële jaarverslag 2012. We vroegen uw instemming voor onze plannen voor ons jubileumjaar 2013 en uw toestemming voor Toni Smits (secretaris) en Ank Klis (bestuurslid) om hun taken voort te zetten. Zij waren beiden dan wel aftredend, maar stelden zich graag herkiesbaar. 
Alle besproken zaken kunt u in alle rust nog eens nalezen in de digitale versie van het jaarverslag dat tijdens de ALV aan de aanwezigen leden verstrekt is.

Bij het organiseren van de bijeenkomsten komen heel wat kunsten kijken; ook dat bleek tijdens de terugblik op 2012. Ondanks dat de meeste avonden erg goed bezocht worden en succesvol zijn geweest, zien we als bestuur zeker verbeterpunten met betrekking tot het organiseren van de maandelijkse bijeenkomsten. In 2012 zijn er immers door verschillende oorzaken een paar bijeenkomsten enigszins anders verlopen dan verwacht.

De trukendoos ging pas echt open met Jochem Nooyen, die na het officiële gedeelte van deze avond het podium beklom.
Jochem was deelnemer aan de Nieuwe-Uri-Geller-show in 2009. Daar wist hij elke week weer met een nieuwe thematische act het publiek en de BN-ers te verbazen. Ook deze avond konden we genieten van een performance met humor, snelheid en met ontroerende, magische momenten. Hij haakte in op het ondernemerschap, betrok de gasten bij zijn goochelkunsten, en liet zien dat gedrag vaak voorspelbaar is. Wie dacht de trucs van Jochem te kunnen doorgronden, kwam bedrogen uit. Zelfs toen hij tijdens de informele borrel direct voor onze neus zijn goochelkunsten toonde!

Klik hier voor de foto's

Terug naar boven