De sociëteit voor ondernemers in de gemeente Loon op Zand

De KOS bevordert sinds 1993 informele contacten tussen ondernemers onderling uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Het KOS-lidmaatschap biedt een ontmoetingsplaats voor lokale ondernemers, maandelijkse informatieve bijeenkomsten in combinatie met informele aspecten, uitwisseling van ervaringen en de mogelijkheid tot introductie van een zakenrelatie.
 
Volgens de Chinezen is 2017 het Jaar van de Haan, wat staat voor hoge ambities, grote veerkracht, scherpzinnigheid en organisatietalent. Hanen zijn gemotiveerde en hardwerkende mensen en zullen waarschijnlijk een succesvolle carrière hebben. Met deze krachtige eigenschappen als uitgangspunt zou het jaar 2017 zo maar het jaar van de ondernemer kunnen worden genoemd!
 
Buiten was het koud, maar binnen werden we warm onthaald door de bestuursleden van de KOS. Met een glaasje bubbels in de hand en de warme klanken van een geweldige zangeres en saxofoniste stond maandagavond 16 januari jongstleden geheel in het teken van ontmoeten en begroeten van KOS-leden en hun introducés.
De opkomst was dit jaar overweldigend; maar liefst 157 KOS-leden waren aanwezig.
 
Op de mooie trap in de romp van de molen blikte voorzitter Antoine van Grinsven samen met de KOS-leden terug op de uitjes en bedrijvenpresentaties van 2016, waarbij hij iedereen bedankte voor o.a. hun inzet en enthousiasme van het afgelopen jaar. Ook werd bekend gemaakt wat we in het nieuwe jaar allemaal kunnen verwachten. We brachten aan het eind van de toespraak samen een toost uit op 2017 en spraken onze wensen voor elkaar uit. We hebben heerlijk genoten van de culinaire hapjes en drankjes. Graag bedanken we Lean Koenen, Robby Jonkers en Dave Buskermolen voor het mogelijk maken van het entertainment. Kort na middernacht sloten we deze nieuwjaarsbijeenkomst af op deze mooie locatie. Allemaal bedankt voor weer een gezellig KOS-jaar!
Op meer dan spectaculaire wijze hebben we in de maand december het  jaar 2016 afgesloten.

Op donderdag 15 december jongstleden aan het begin van de avond vertrokken we met maar liefst
97  leden naar het “Hof van Eden” in Valkenswaard. Gedachten aan eerdere festiviteiten in Valkenswaard deden in de twee touringcars al snel de ronde.
Op 24 en 25 September heropent AmbianZe Bloem & Sfeer haar deuren.
De nieuwe locatie ligt midden in het centrum.
 
Terugblik Algemene Ledenvergadering “Meer dan sprookjes alleen”
 
Op donderdag 17 maart jongstleden vond de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats in de theaterzaal van gemeenschapshuis Het Klavier. Maar liefst 119 leden hadden zich voor deze vergadering aangemeld, waarvan 110 leden uiteindelijk ook daadwerkelijk aanwezig waren.
Na een gastvrije ontvangst in Brasserie “Bij Anton” opende voorzitter Antoine van Grinsven in de theaterzaal de vergadering, die dit keer als titel “Meer dan sprookjes alleen” had
meegekregen. In 45 minuten nam de voorzitter stap voor stap de agendapunten met ons door, waaronder het jaarverslag van de voorzitter en de secretaris, het financieel jaarverslag en het programma voor 2016. De aanwezige leden verleenden het bestuur decharge voor het gevoerde beleid en stemden in met het voorstel de contributie voor 2016 niet te verhogen.
Tijdens deze vergadering vond ook een bestuurswisseling plaats. Na een zeer verdienstelijke bestuursperiode van maar liefst 13 jaar werd afscheid genomen van bestuurslid Ank Klis en werd ingestemd met de benoeming van Tjerk van den Hout (Shoerama) tot bestuurslid van onze vereniging.
Omstreeks 21.00 uur werd de algemene ledenvergadering afgesloten en werden de aanwezige leden uitgenodigd voor het tweede, informele, gedeelte van deze avond.
Onder leiding van Carlo Bergmans van Bijzonder Bruisend en wethouders Gerard Bruijniks en Kees Grootswagers werden de leden in drie groepen rondgeleid in drie gebouwen die aan het Bruisend Dorpshart gelegen zijn. Zo werden diverse ruimten van Het Klaver bekeken, zoals de raadzaal, de kantoren van burgemeester W. Luijendijk en van de wethouders, de flex-werkplekken van de ambtenaren en de bibliotheek. Voorts werd een bezoek gebracht aan Grand-Café Du Nord, alwaar gastheer Hugo de Ruijter de leden welkom heette en hen een kijkje gunde in zijn restaurant, waar op dat moment nog volop werkzaamheden plaatsvonden. Tenslotte werd ook nog een bezoek gebracht aan de zogeheten Westwand van het Anton Pieckplein. Een medewerker van Casade gaf in de parkeergarage een korte uiteenzetting over de bouw van het complex en leidde ons rond door de zeer verrassende binnenplaats van het complex, welke in overleg met de bewoners was ingericht en zo waar was voorzien van jeu-de-boules-baan.
Na deze zeer interessante rondleiding vond de informele afsluiting plaats “Bij Anton”, alwaar nog tot in de late uurtjes werd nagepraat en geborreld.
Gezien de vele positieve en enthousiaste reacties kunnen we terugkijken op een succesvolle avond. We danken dan ook de Gemeente Loon op Zand, Bijzonder Bruisend, Grand-Café Du Nord en Casade voor hun medewerking!
Winny Hoffmann, vrouwelijke CEO van 2015, is juryvoorzitter op 13 mei 2016 in Kaatsheuvel. Zij reikt persoonlijk vier ‘goed-werkgeverschapsprijzen’ uit in het leer- en werktheater van De Zoete Citroen. Ik kan nog veel nominaties gebruiken!

Agenda
donderdag 20 april 2017
donderdag 18 mei 2017
Activiteit Jaarlijks uitstapje... 18:00
donderdag 15 juni 2017
donderdag 21 september 2017

We hopen u allen dit jaar weer te mogen ontvangen op onze bijeenkomsten.

Het KOS-bestuur
Terug naar boven