Over de KOS

De Kaatsheuvelse Ondernemers Sociëteit (KOS) is opgericht in april 1993 en heeft als belangrijkste doelstelling het bevorderen van informele contacten tussen ondernemers onderling in de gemeente Loon op Zand.
 
Leden
Het KOS-lidmaatschap biedt voor lokale ondernemers een ontmoetingsplaats door middel van maandelijkse informatieve bijeenkomsten in combinatie met informele aspecten, uitwisseling van ervaringen en de mogelijkheid tot introductie van een zakenrelatie. De KOS heeft momenteel ca. 200 leden uit diverse vakgebieden.

Activiteiten
Leden kunnen 10 maal per jaar aan een activiteit deelnemen. Deze activiteiten variëren van sportieve en feestelijke activiteiten tot diners en bedrijfspresentaties. Met zo’n avondvullende bedrijfspresentatie wordt het betreffende lid de gelegenheid geboden zijn of haar bedrijf nader aan onze KOS-leden voor te stellen.

Informatie en communicatie
Een maal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij het bestuur verantwoording aflegt en instemming vraagt. Ook wordt onder andere het jaarverslag gepresenteerd. Bij documenten kunt u belangrijke verslagen inzien.
 
Deze site dient als aanvullend informatie- en communicatieplatform voor onze leden, maar biedt ook informatie voor geïnteresseerden, in het bijzonder voor potentiële leden die minder bekend zijn met de KOS.
Door de leden online een plaats te geven, draagt de KOS ook met deze site bij aan het bevorderen van informele ondernemerscontacten. Ledeninformatie wordt beperkt weergegeven; uitgebreidere bedrijfsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor leden.

Onze e-mailing KOStelijk nieuws is uitsluitend bestemd voor leden en biedt onder andere informatie over komende en afgelopen KOS-activiteiten, stelt nieuwe leden voor, en toont nieuws van leden. En natuurlijk zijn we voor alle geïnteresseerden te vinden op social media.
Terug naar boven