< Terug naar overzicht

Nieuwjaarsreceptie

Datum 14 jan 2019
Tijdstip 20:00 - 23:00 uur
Locatie De Molen
Nieuwjaarsreceptie
Namens de leden van het bestuur van de KOS wens ik u en uw naasten allereerst een in alle opzichten gezond, succesvol en gelukkig 2019!
Aan het begin van een nieuw jaar vragen we ons iedere keer weer af hoe het jaar zal gaan verlopen, wereldwijd, landelijk en lokaal.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese eenwording zal een land de Europese Unie gaan verlaten. Daarnaast zullen er oplossingen moeten worden gevonden voor problemen van deze tijd zoals klimaatverandering, migratie en internationale veiligheid. Deze problemen kunnen we als Nederland niet in ons eentje oplossen; samenwerking met anderen, andere landen, is in deze tijd meer dan ooit enorm belangrijk.
Voor Nederland is het verlaagde BTW-tarief met 3% verhoogd, de bouw en huizenmarkt bevinden zich nog altijd in een hoog conjunctuur en met een vereenvoudigd stelsel voor de inkomstenbelasting zou nagenoeg iedereen er dit jaar op voor uit moeten gaan.
Voor de gemeente Loon op Zand zal met name de leefbaarheid van het dorp en haar omgeving in al haar facetten volop aandacht krijgen.
Voor de KOS geldt dat we, na een prachtig jubileumjaar, opnieuw een mooi programma voor u hebben samengesteld. Opnieuw zullen we te gast mogen zijn bij een aantal leden, die ons, ieder op zijn of haar manier, kennis laten maken met hun onderneming.
Samenwerking is dus niet alleen wereldwijd maar ook lokaal van groot belang. Zonder
samen te werken zouden we als ondernemerssociëteit geen bestaansrecht hebben
Vanzelfsprekend zullen we u ook in 2019 verrassen met andere activiteiten, de details gaan we uiteraard nog invullen en ideeën zijn altijd van harte welkom.
Het moge duidelijk zijn dat de KOS in haar 26-jarige bestaan nog altijd zeer actief is, mede dankzij uw betrokkenheid en enthousiasme.

Een overzicht van het jaarprogramma 2019 ontvangt u tijdens onze traditionele KOS-nieuwjaarsreceptie op MAANDAG 14 januari a.s. U wordt samen met uw (eventuele) introducé om 20.00 uur verwacht in Restaurant De Molen (Vaartstraat 102, Kaatsheuvel).
Na een gastvrije ontvangst door het voltallige bestuur in een feestelijke ambiance trappen we af met een korte toespraak van de voorzitter waarbij onder meer het programma voor 2019 zal worden gepresenteerd. Hierna brengen we samen een toost uit op het nieuwe jaar en spreken we onze wensen voor elkaar uit, uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje.
Tegen 23.00 uur sluiten we deze nieuwjaarsreceptie af en keren we met z’n allen vol plannen en ideeën huiswaarts.

Inschrijven
Wilt u deze eerste KOS-avond van 2019 niet missen? Schrijf dan uiterlijk vóór donderdag 10 januari a.s. in via onderstaand inschrijfformulier. Na inschrijving ontvangt u van ons per e-mail de bevestiging van uw inschrijving.

Deze nieuwjaarsavond zal vanzelfsprekend in het teken staan van elkaar ontmoeten en vooruitkijken. We hopen dat u er op MAANDAG 14 januari a.s. vanaf 20.00 uur bij bent om met ons te proosten op succes, geluk en gezondheid, in alle opzichten!

Graag tot 14 januari a.s.

Kaatsheuvelse Ondernemers Sociëteit
Antoine van Grinsven, voorzitter

Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Terug naar boven